ท่านางสระผม


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

             เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นที่ตั้งของแหล่งสำคัญทางโบราณคดี สภาพแวดล้อมโดยรอบ เป็นโบราณสถานที่กรมศิลปากรบูรณะและขุดแต่งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531-2532 ตั้งอยู่ลำน้ำเค็มติดชลประทาน แผนผังเป็นรูปกากบาทเมื่อึงฤดูฝนน้ำจากลำน้ำเค็มจะไหลผ่านท่านางสระผมเปรียบเสมือนเป็นท่าน้ำแห่งหนึ่ง

การเดินทาง

             จากนครราชสีมาถึงท่านางสระผม 61 กม.อยู่ทางทิศใต้ของปราสาทหินพิมาย

หัวเรื่อง

ปราสาทหิน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านประตูชัย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110

รายการอ้างอิง

  1. วิทยาลัยครูนครราชสีมา. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม.(2536).สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดนครราชสีมา.นครราชสีมา: วิทยาลัย.