ประตูชัย


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

             เป็นแหล่งสำคัญทางโบราณคดี สภาพแวดล้อมโดยรอบ เป็นประตูเมือง 1 ใน 4 ของเมืองพิมาย เป็นประตูที่อยู่ทางทิศใต้ที่สมบูรณ์ที่สุด เดิมเป็นจุดกลางของถนนวงเวียน ต่อมากรมศิลปากรได้บูรณะและขุดแต่ง ปี 2533 ปัจจุบันเสร็จแล้ว ลักษณะประตูจะเป็นกองหินศิลาแลงที่เรียงซ้อนกันขึ้นไปเว้นช่องตรงกลาง ปีกแต่ละข้างจะมีคูกำแพงเมืองอยู่ข้างละประมาณ 100 เมตร ด้านหน้าของปีกแต่ละข้างจะมีสระน้ำอยู่ด้านล่ะ 1 สระ ทางเดินหน้าประตูชัยกรมศิลปกรได้นำหินมาวางเรียงเป็นถนน มีความสวยงามมาก

การเดินทาง

             ห่างจากปราสาทหินพิมายไปทางทิศใต้ 400 เมตร

หัวเรื่อง

ปราสาทหิน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านประตูชัย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110

รายการอ้างอิง

  1. วิทยาลัยครูนครราชสีมา. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม.(2536).สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดนครราชสีมา.นครราชสีมา: วิทยาลัย.