วัดฝาง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

             เป็นร่องรอยอารยธรรมที่ชุมชนภูมิใจ มีสภาพเป็นเนินดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านบนเนินดินนี้มีชิ้นส่วนพระพุทธรูปนั่งและยืน ทำด้วยหินทรายและชิ้นส่วนเทวรูปหินทรายตกหล่นอยู่ทั่วไป ศิลปวัตถุบ้านฝางส่วนใหญ่เป็นศิลปะสมัยลพบุรี แต่มีพระพุทธรูปองค์หนึ้งมาจากสมัยทวาราวดี ปรางค์เสด็จจากดาวดึงส์ ทางวัดเก็บไว้ที่โบสถ์น้อยวัดสุริยาเย็น ปรากฏว่าใบเสมาที่ประดิษฐานอยู่หน้าโบสถ์จารึกอักษรซึ่งปกติใบเสมาทั่วไปจะไม่มีแต่ที่วัดฝางมี ส่วนพระพุทธรูปนาคปรกสมัยลพบุรี เก็บไว้ที่ศาลาการเปรียญทำด้วยหินทราย

การเดินทาง

             -

หัวเรื่อง

ปราสาทหิน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านพุดซา ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

รายการอ้างอิง

  1. วิทยาลัยครูนครราชสีมา. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม.(2536).สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดนครราชสีมา.นครราชสีมา: วิทยาลัย.