วัดศาลาเย็น


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

             เป็นวัดเก่า ประกาศตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2504 ที่วัดนี้ยังใช้โบสถ์ไม้ในการทำพิธีสังฆกรรม ตัวโบสถ์ กว้างประมาณ 9 เมตร ยาวประมาณ 12 เมตร นับเป็นวัดเก่าที่น่าสนใจศึกษาวัดหนึ่ง

การเดินทาง

             อยู่เขตชานอำเภอเมืองนครราชสีมา

หัวเรื่อง

ปราสาทหิน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

รายการอ้างอิง

  1. วิทยาลัยครูนครราชสีมา. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม.(2536).สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดนครราชสีมา.นครราชสีมา: วิทยาลัย.