วัดจอมศรี


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระจันทร์ พ.ศ. 2484-2489

2. พระนัด พ.ศ. 2489-2495

3. พระผิน พ.ศ. 2495-2500

4. พระน้อย พ.ศ. 2500-2506

5. พระฝัน พ.ศ. 2506-2509

6. พระบุญมี พ.ศ. 2509-2512

7. พระแก้ว พ.ศ. 2512-2514

8. พระเฉลิม พ.ศ. 2514-2518

9. พระสีกุล พ.ศ. 2518-2522

10. พระประสิทธิ์ จิรปญฺโญ พ.ศ. 2522-2523

11. พระทอง พ.ศ. 2523-2525

12. พระพรม พ.ศ. 2525-2526

13. พระอธิการบุญรอด คนฺธสีโล พ.ศ. 2526-2533 

14. พระแน่น ฐานปญฺโญ พ.ศ. 2533-2536

15. พระประสิทธฺ์ สุปญฺโญ พ.ศ. 2536

16. พระครูสุนทรสังคหกิจ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:80 บ้านจอมศรี หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 22 สิงหาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560