บ้านดอนมะนาว


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา        

      ตั้งขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2414 ชาวบ้านกลุ่มแรกที่มาตั้งถิ่นฐานอพยพมาจากบ้านเสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นบ้านเมืองเก่าของ จ.นครราชสีมา ผู้ที่อพยพมาครั้งแรก คือ นางทองอิน นางบังใบ ซอสูงเนิน นางแดง และครอบครัว คนในหมู่บ้านแต่ละครอบครัวใช้นามสกุลตามถิ่นฐานต้นตระกูลที่ลงท้ายด้วย "สูงเนิน" เป็นส่วนใหญ่สืบเนื่องมาจาก ต.สูงเนิน ที่พากันอพยพมาจึงใช้นามสกุลตามถิ่นฐานต้นตระกูลที่มีมา

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน        

      เนื่องจากลักษณะพื้นที่เป็นป่ารก มีต้นมะนาวป่าขึ้นเต็มไปหมด หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "มะนาวผี" ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านตามพืชพรรณธรรมชาติที่เกิดขึ้นในบริเวณนั้นว่า "บ้านดอนมะนาว"

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 7 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. สุวพัชร เอื้อสินธ์. (2545). นครราชสีมา : สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.