งานเทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เทศบาลนครนครราชสีมา และชมรม ห้างร้านในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นการท่องเที่ยว เป็นการสร้างรายได้และโอกาสให้กับชุมชน สร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้าพื้นเมือง ให้สามารถต่อยอดและเพิ่มมูลค่าได้อย่างมหาศาล โดยเฉพาะอาหารปิ้งย่าง ที่ได้รับความนิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ส่งเสริมอาหารโคราชสู่ครัวโลก ภายในงานมีบูธแสดงสินค้า ส่วนโซนอาหาร จัดโต๊ะสำหรับผู้ร่วมงานเพื่อรับประทานอาหาร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย

ครั้งที่ 11 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม 2560 ณ ลานกิจกรรมตลาดเซฟวัน ภายใต้แนวคิดการจัดงานคือ “ยกขบวนอาหารปิ้งย่าง ในบรรยากาศคาวบอย”

หัวเรื่อง

เทศกาลงานประเพณีนครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม ของทุกปี