บ้านทรัพย์ทวี


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      ก่อตั้งโดยกรมราชทัณฑ์ ตามคำสั่ง ม.ท. 544/2520 จัดตั้งโดยกรมกระทรวงมหาดไทย คนกลุ่มแรกที่เข้ามาก่อตั้งหมู่บ้าน คือ ผู้คุมเรือนจำกลางคลองไผ่ นักโทษชั้นเยี่ยมพิเศษเป็นผู้ต้องโทษมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหตุที่อพยพมาจากบ้านเดิม ต้องโทษเพราะถูกพิพากษาให้จำคุกทางเรือนจำจึงคัดผู้ที่มีความประพฤติดี

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

      ชื่อเดิมว่า ทัณฑนิคมคลองไผ่ และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น ทรัพย์ทวี เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นชื่อของอธิบดี กรมราชทัณฑ์ ชื่อ นายทวี ชูทรัพย์

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

หมู่บ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 17 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. นิชา ประจง. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาบ้านทรัพย์ทวี. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.