บ้านหนองสะแกพัฒนา


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       บ้านหนองสะแกพัฒนาแยกตัวออกจากหมู่บ้านบ้านหนองสะแก เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2535 ชาวบ้านกลุ่มแรกมาจากหมู่บ้านพลรั้ง หรือมาจากหมู่บ้านพลกรังในปัจจุบัน ที่เริ่มเข้ามาเลี้ยงวัว พาวัวมาหากินหญ้าเรื่อย ๆ จนมาถึงแหล่งหนึ่งซึ่งเป็นบริเวณหนองน้ำที่ไม่ลึกและมีต้นสะแกขึ้นเต็มไปหมด หญ้าก็เยอะ และถัดไปอีกประมาณ 300 เมตร ก็เป็นที่โล่งลักษณะคล้ายเป็นทุ่งนามีหญ้าขึ้นเหมาะแก่การเลี้ยงวัว เมื่อกลับไปบ้านแล้วก็พาครอบครัวของตัวเองมาตั้งถิ่นฐานมาอยู่ที่นี่ และคนกลุ่มแรกที่อพยพมาก็คือ พ่อใหญ่ม่วง พ่อใหญ่สา พ่อใหญ่หนู พ่อใหญ่เอี้ยม แม่ใหญ่หุ้น แม่ใหญ่ซิว เป็นต้น

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เหตุที่ได้ชื่อว่าหนองสะแก เนื่องจาก แต่ก่อนบริเวณรอบ ๆ หนองน้ำ มีต้นสะแกอยู่มาก เมื่อมีคนอพยพมาอยู่จึงได้เรียกชื่อตามสภาพภูมิศาสตร์ว่า "บ้านหนองสะแก"

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 11 ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280

รายการอ้างอิง

  1. อำนวยชัย แดสันเทียะ. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านบ้านหนองสะแกพัฒนา หมู่ 11 ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.