บ้านแก่นท้าว


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       ตั้งขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย จากหลักฐานการตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2245 และจากคำเล่าต่อกันมาของผู้สูงอายุทราบว่าชาวบ้านแก่นเท้าสืบเชื่อสายมาจากชาวเวียงจันทร์ แห่งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน สาเหตุที่มาตั้งถิ่นฐาน ณ หมู่บ้านแก่นเท้าแห่งนี้ สืบเนื่องมาจากสงครามสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ได้ยกทัพไปตีนครเวียงจันทร์ซึ่งเมื่อได้ชัยชนะแล้วก็กวาดต้อนชาวบ้านชาวเมืองที่เป็นเชลยศึกมุ่งสู่กรุงศรีอยุธยา โดยใช้เกวียนเป็นพาหนะ ต้องเดินตามกองคาราวานเกวียนผ่านป่าดงพงไพรไม่มีเส้นทางถาวร ค่ำที่ไหนนอนที่นั้น รอนแรมกว่าจะถึงกรุงศรีอยุธยาก็ใช้เวลาแรมเดือน

       การเดินทางรอนแรมด้วยเท้า กองคาราวานเกวียนและเหล่าทหารที่ควบคุมบรรดาเชลยศึกทั้งหลายต่างก็เหน็ดเหนื่อย ด้วยระยะทางที่ไกล พอกลางคืนเวลาดึกสงัดเหล่าเชลยทั้งหลายก็ยังคงเฝ้าหาโอกาสที่จะหลบหนีจากกองคาราวาน พอได้โอกาสที่จะหลบหนีโดยสบโอกาสจาที่ทหารหลับยามพวกเขาก็จะสกิดพรรคพวกหอบลูกจูงหลานหนีป่าดงพงไพรและอาศัยความมืดเมื่อตอนหนี เด็กเล็กก็จะร้องไห้ด้วยคงความตกใจ พ่อแม่ก็จะบอกกับลูกว่า "อย่าไห้เดี๋ยวไทยสิจับ" จากนั้นเด็กก็จะหยุดร้องไห้

เหล่าเชลยทั้งหลายที่เล็ดลอดหนีมาได้ ก็พยายามเสาะแสวงหาพวกเดียวกันแล้วรวบรวมเกาะกลุ่มกันหมู่บ้านเล็ก ๆ ขึ้นก่อนเมื่อทราบไปถึงกลุ่มใดก็มาสมทบเป็นหมู่บ้านขึ้น การตั้งหมู่บ้านนี้อาจมาจาก "เมืองแก่นท้าว" ซึ่งอยู่ริมฝั่งโขงตอนเหนือของนครเวียงจันทร์นำเอาชื่อนี้มาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้าน "แก่นเท้า"เพื่อนึกถึงบ้านเกิดเมืองนอนในอดีต

ในปัจจุบันจำนวนประชากรและหลังคาเรือนในหมู่บ้านมีจำนวนและมีขนาดใหญ่ยากแก่การปกครองจึงต้องแยกหมู่บ้านไปอีก 2 หมู่บ้าน คือ บ้านแก่นนคร หมู่ที่ 14 บ้านแปะโนนไฮ หมู่ที่ 11

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 2 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. ขวัญเรือน ฉีดสูงเนิน. (2544). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา กองทุนหมู่บ้านแก่นท้าว. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.