วัดธรรมจักรเสมาราม (วัดพระนอนคลองขวาง)


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      ตั้งอยู่ในอาณาเขตบริเวณที่เรียกว่า เมืองเสมา ซึ่งเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดีคู่กับเมืองโคราฆปุระ ชุมชนโบราณแห่งแรกของโคราช ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2295 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2518 เดิมบริเวณนี้เป็นศาสนสถานในสมัยทวารวดี จึงมีโบราณวัตถุที่สำคัญ

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2514 หอฉัน ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปณสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. หลวงปู่แจ้ง ประมาณปี พ.ศ. 2470-2497

2. พระครูธรรมจักรเสมารักษ์ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- แหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธด้านสถานปัตยกรรมและจิตรกรรม เช่น

- พระะุทธไสยาสน์ พระนอน สร้างขึ้นในสมัยทวารวดี

- องค์พระพุทธไสยาสน์ เป็นพระพุทธรูปปางเสด็จปรินิพพานมีพุทธลักษณะแบบทวารวดี พระพักตร์หันไปทางทิศตะวันออกตามขนบของศาสนสถานในศาสนาพุทธ ในส่วนของพระพักตร์ใช้หินทรายแดงสี่ก้อนวางประกบซ้อนกันแล้วจึงสลักเป็นรูปวงพระพักตร์ซึ่งมีลักษณะค่อนข้างเป็นสี่เหลี่ยม พระขนงเป็นสันนูนรูปปีกนก พระนาสิกค่อนข้างกว้าง ทรงแย้มพระสรวลที่มุมพระโอษฐ์ชี้ขึ้น ส่วนพระศอเป็นหินทรายทรงกลมหนึ่งก้อนหนาประมาณ 35 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 90 ซม. และพระวรกายประกอบด้วยหินทรายขนาดใหญ่หลายก้อน และมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือมีความยาว 13.30 ซม. สูง 2.30 ซม.

- ธรรมจักรศิลา เปิดเวลา 06.00-17.00 ทุกวัน ประดิษฐานภายในอาคารซึ่งอยู่ด้านซ้ายของโบสถ์ ขุดพบบริเวณพระนอน เป็นศิลปะยุคทวาราวดี มีลักษณะคล้ายล้อเกวียนทำจากศิลาแลงขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.41 ม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดุมล้อ 31 ซม. ตอนล่างมีลายสลักคล้ายหน้าพนัสบดีมีปีกเหมือนหงส์ สัตว์เหล่านี้ล้วนเป็นพาหนะของเทพในศาสนาพราหมณ์ หรือ ฮินดู ส่วนพนัสบดีเป็นพาหนะของพระพุทธเจ้าตามความเชื่อของพุทธฝ่ายมหายาน

- เสมาธรรมจักรสร้างด้วยหินในสมัยทราวดี

- พิพิธภัณฑ์เก็บวัตถุโบราณสมัยทวาราวดี

การเดินทาง

- รถยนต์ส่วนตัว จาก อ.ปากช่อง ใช้ทางหลวงหมายเลข 2 จนถึงทางแยกเข้าสูงเนิน ให้เลี้ยวซ้ายทตรงเข้าไปผ่านตลาดสูงเนิน จะพบทางเลี้ยวขวาหน้าที่ทำการเทศบาล แล้วข้ามทางรถไฟไปอีกประมาณ 5 กม. ก็จะถึงวัด

- รถรับจ้าง เหมารถสองแถว หรือ รถมอเตอร์ไซต์จากตัว อ.สูงเนิน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านคลองขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.
  2. ข้อมูลตำบล. สืบค้นเมื่อ 24 กรกฏาคม 2556, จาก http://www.thaitambon.com/tambon/ttrvplist.asp?ID=302201&page=19
  3. จิตติมา ผลเสวก. (2545). นครราชสีมา. กรุงเทพฯ: สารคดี.
  4. เทิดชาย บำรุง. (2553). พลวัตการท่องเที่ยวอีสานใต้ : ค้นหารอยยิ้มร่วมสมัยแห่งกาลเวลาผ่านงานวิจัย. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
  5. วัดธรรมจักรเสมาราม. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2556, จาก http://www.lovethailand.biz/travel/th/46-นครราชสีมา/3121-วัดธรรมจักรเสมาราม.html
  6. แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 7 กันยายน 2556, จาก http://pr.prd.go.th/nakhonratchasima/ewt_news.php?nid=172&filename=index