วัดหนองซำ


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      ตั้งเมื่อ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2545 สังกัดมหานิกาย

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ ศาลาหอฉัน ศาลาปฏิบัติธรรม กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระครูเมตตาสารคุณ (ธวัชชัย) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระประธานในอุโบสถ มีความเชื่อว่า ผู้ที่มีบุตรยากหากได้มาขอพรจะประสบผลสำเร็จให้มีลูกสมปรารถนา

- โครงการวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวประชารัฐ ประจำปี 2560

- ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:121 บ้านหนองซำ หมู่ที่ 8 ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240

รายการอ้างอิง

  1. บ้านหนองซำ หมู่ที่ 8 ต.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา : เยือนถิ่นรำเซิ้งดี มัดหมี่สวย ลำห้วยตะเคียน. นครราชสีมา: บ้านหนองซำ ต.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา.