ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาวัดเก่าประตูชัย


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

     ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2300 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2544 โดยชาวบ้านประตูชัยได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นบริเวณกำแพงประตูชัยปราสาทหินพิมาย

รางวัลเกียรติยศ

- รางวัลการประกวดต้นเทียนพรรษา ประเภท ข.

- พ.ศ. 2560 รางวัล อันดับ 3

- พ.ศ. 2561 รางวัล อันดับ 4

- พ.ศ. 2562 รางวัล อันดับ 4

หัวเรื่อง

ประเพณีแห่เทียนพรรษาโคราช

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

ความเป็นอยู่และประเพณี

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110