ปราสาทหินบ้านกระถิน


รายละเอียด

    ปราสาทขอมสร้างด้วยอิฐ 3 หลัง ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน กรมศิลปากรเคยดำเนินการสำรวจเมื่อ พ.ศ. 2502 พบว่าฐานปราสาทองค์กลางมีแผ่นหินทราย ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร วางปิดอยู่ และเมื่อขุดสำรวจลงไปลึกประมาณ 50 เซนติเมตร พบศิลาแลงก่อรองรับ ซึ่งอาจเป็นที่สำหรับบรรจุสิ่งสำคัญทางศาสนา บริเวณโดยรอบมีสระน้ำล้อมรอบศาสนาสถาน ปราสาทหลังนี้เคยพบจารึก ประติมากรรมหินทรายรูปทวารบาล เศียรและหัตถ์ของเทวรูป กำหนดอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 16-17 ปัจจุบันตัวปราสาทมีสภาพถูกทำลายเหลือเพียงฐาน และยังไม่ได้มีการบูรณะ การเดินทาง - รถยนต์ส่วนตัว จากอนุสาวรีย์ท้าวสุนารี ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 แล้วเลี้ยวซ้ายถนน 224 จนถึงบ้านซับตะคร้อ ต.ไทยเจริญ อ.หนองบุญมาก ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 1 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายก่อนถึงบริษัทเชสเตอร์กริล ประมาณ 500 เมตร เลี้ยวขวาประมาณ 300 เมตร

หัวเรื่อง

ปราสาทหิน

หมวดหมู่

โบราณสถาน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านโนนสุวรรณ ตำบลไทยเจริญ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410