วัดป่าสมบูรณ์


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา        

      สังกัดมหานิกาย

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ และศาลาปฏิบัติธรรม

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. หลวงพ่อสมหมาย สุทฺธจิตฺโต เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

1. กิจกรรมปฏิบัติธรรม งานเข้าอยู่ปริวาสกรรม

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410