วัดโคกเพ็ดช้าง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2510 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ลักษณะวัด สำนักสงฆ์

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120