วัดดอนหัน (ธ)


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       สร้างเมื่อ พ.ศ. 2480 สังกัดธรรมยุต เดิมที่วัดดอนหันเป็นป่าเต็มไปด้วยหนามหัน หรือ ต้นตะหนิน จึงได้ชื่อว่า หมู่บ้านว่า บ้านดอนหัน และตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2526

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลาหอฉัน ศาลาปฏิบัติธรรม หอระฆัง หอกลอง กุฏิสงฆ์ ศาลาพักศพ และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอธิการชาย นคธมฺโม รักษาการเจ้าอาวาส พ.ศ. 2480-2494 และได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส พ.ศ. 2494-2505

2. พระอธิการเสาร์ ยโสธโร พ.ศ. 2507-2516

3. พระครูวิจิตรสมณวัตร (พระอธิการจำนงค์) พ.ศ. 2517- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

- ต้นพระศรีมหาโพธิ์-พุทธคยา โดยกระทรวงมหาดไทยนำมาจากประเทศอินเดีย ปลูกเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2508

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:73 หมู่ที่ 8 ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120

รายการอ้างอิง

  1. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560