บ้านดงเค็ง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

       เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2515 ได้มีชาวบ้าน 3 ครอบครัวมาจับจองที่ดินเพื่อประกอบอาชีพ คือ นายชา สุทธิสน นายอ้วน สุทธิสน นายหนู หุ้มไธสง ต่อมาได้มีชาวบ้านเข้ามาอาศัยมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2530 จึงได้แยกหมู่บ้านออกจากบ้านโนนเพชร หมู่ที่ 10 ต.หนองน้ำใส เป็นบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 14

 

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

หมู่บ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 14 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

รายการอ้างอิง

  1. อินทิรา พิมพ์อุบล. (2545). การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษาหมู่บ้านดงเค็ง ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา. นครราชสีมา: สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.