บ้านดอนตานาด


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      ในอดีตหมู่บ้านแห่งนี้เป็นทีดอน และมีป่าไม้ ไม่มีผู้คนมาอาศัย แต่เมื่อบ้านหนองสรวง เริ่มมีประชากรเพิ่มมากขึ้น ทำให้นายนาดย้ายเข้ามาตั้งรกรากอยู่ก่อน โดยการมานอนเฝ้าพืชผัก และสัตว์เลี้ยง ทำให้มีชาวบ้านคนต่อ ๆ มาเริ่มทยอยกันออกมาสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยกันมาก จึงเกิดเป็นหมู่บ้านขึ้นมาอีกหมู่บ้านหนึ่ง

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

      เนื่องจาก นายนาด ซึ่งเป็นชาวบ้านคนแรกที่ได้เข้ามาตั้งรกรากคนแรก ชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อว่าหมู่บ้านว่า บ้านดอนตานาด มาจนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

หมู่บ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280