บ้านสุชัยพัฒนา


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      ก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2528 เนื่องจากมีจำนวนประชากรในหมู่บ้านเพิ่มมากขึ้น จึงแยกตัวออกมาเป็นหมู่บ้านที่ 17 เมื่อประชากรได้มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นใน ต.สีคิ้ว จึงได้มีการแยกหมู่บ้านออกมาเป็น ต.มิตรภาพ กับ ต.สีคิ้ว โดยได้แบ่งจำนวนหมู่บ้านระหว่างต.สีคิ้ว กับ ต.มิตรภาพ ทำให้หมู่บ้านลดลง บ้านสุชัยพัฒนา ก็ได้ถูกแบ่งแยกระหว่างอยู่ในตำบลสีคิ้ว เป็นหมู่ที่ 7

ที่มาของหมู่บ้าน

     เดิมหมู่บ้านแห่งนี้ใช้ชื่อวัดในหมู่บ้านนำมาเรียกชื่อเป็นชื่อหมู่บ้าน ซึ่งทางวัดในหมู่บ้านเดิมชื่อ วัดมีชัย เพื่อความสิริมงคลจึงนำมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้าน แต่ปัจจุบันทาง อ.สีคิ้ว ได้ตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า บ้านสุชัยพัฒนา จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

หมู่บ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 7 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140