บ้านผาแดง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      หมู่บ้านแห่งนี้ได้แยกตัวออกจากบ้านซับกระสังข์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 โดยมีผู้ใหญ่จีระ กลิ่นลำดวน เป็นผู้นำชุมชนในการจัดตั้งหมู่บ้านผาแดง  

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

       เนื่องจากมีภูมิประเทศเป็นภูเขา และมีหน้าผาแดง จึงได้นำชื่อหน้าผานั้นมาเป็นชื่อหมู่บ้านว่า บ้านผาแดง จนถึงปัจจุบัน 

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

หมู่บ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 11 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140