บ้านตะคลองแล้ง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      ในอดีตมีชาวบ้านอาศัยในหมู่บ้าน ประมาณ 10 หลังคาเรือน ตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยกันมาเป็นเวลาหลายสิบปี ภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นป่ารกร้างไม่มีถนน และยังเคยเป็นป่าช้าเก่า ซึ่งในปัจจุบันคือที่ตั้งของโรงเรียนบ้านโค้งยาง

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน

      เนื่องจากในหมู่บ้านมีลำคลองไหลผ่าน หน้าแล้งน้ำในคลองจะแห้งและตื้นเขินมาก เป็นเหตุให้มีการตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านตะคลองแล้ง" จนถึงปัจจุบัน

 

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

หมู่บ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 1 ตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170