บ้านตะกั่วเก่า


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

     เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ. 2512 เดิมขึ้นร่วมกับหมู่บ้านหนองไม้ตาย ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา คนกลุ่มแรกที่มาเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านคือ นางไหม ดีโยธา และนายแดง เพียซ้าย อพยพมาจากบ้านศรีษะกระบือ ต.บ้านหัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา นายหล่อ เวกสูงเนิน และนายเกลี้ยง ดีโยธา อพยพมาจากบ้านนาหนอง ต.บ้านหัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

     ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ได้แยกหมู่บ้านและตั้งชื่อว่า "บ้านตะกั่ว" สาเหตุที่ตั้งชื่อนี้เพราะว่าบริเวณหมู่บ้านมีแร่ตะกั่วมาก ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านในปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

หมู่บ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140