บ้านเขาแก้ว


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      ในอดีตชาวบ้านโดยการนำของ นายเดือน บุญมาศ นายทน โลนขุดทด นายน้อย นิภาสุภัคสุ นายศรี รูปหล่อ ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกได้เดินทางมาจากอำเภอปักธงชัย เพื่อทำการถากถางหาที่ดินทำกิน เช่น ทำไร่ ทำสวน ได้เดินทางมายังสถานแห่งนี้ ซึ่งเมื่อก่อนมีสภาพป่าดงดิบ เป็นเนินเขา และสถานที่แห่งนี้ มีดอกไม้ชนิดหนึ่งอยู่เป็นจำนวนมาก นั่นคือ ดอกแก้ว ขึ้นอยู่จำนวนมากและผู้บุกเบิกได้ทำการถากถางเพื่อให้ได้ที่ดินทำกิน และได้มีผู้คนตามมาอีกเรื่อย ๆ จนเกิดเป็นหมู่บ้านเขาแก้ว โดยได้ตั้งชื่อหมู่บ้านตามชื่อสถานที่ตั้ง ที่เป็นเขา และมีต้นดอกแก้วนั้นดชเอง 

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

อุตสาหกรรม

คำสำคัญ

หมู่บ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130