นายอุทิศ ทรัพย์แสนยากร


รายละเอียด

ประวัติ

    ปลัดอำเภอประจำตำบลมะเกลือ อ.สูงเนิน จ. นครราชสีมา ในอดีต ในสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ปี พ.ศ. 2485

หัวเรื่อง

บุคคลสำคัญ

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170