บ้านบุงิ้ว


รายละเอียด

คำขวัญบ้านบุงิ้ว

หลักศิลาปู่ตาคู่บ้าน อลังการถิ่นหม่อนไหม เที่ยววังบัวหลวงใหญ่ ร่วมใจบุงิ้วพัฒนา

ประวัติความเป็นมา

    เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2520 โดยมีนายมะลิ ยนภา นายวัน งามศรี และนายไสว เพลาศรี เป็นชาวบ้านกลุ่มแรกที่เข้ามาอาศัยรุ่นแรก ต่อมาได้มีชาวบ้านย้ายมาจาก อ.จักราช อ.ครบุรี และนายมะลิ ยนภา ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330

รายการอ้างอิง

  1. สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเสิงสาง. (2561?). บ้านบุงิ้ว ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา. นครราชสีมา: สำนักงาน.