บ้านโกรกตะไก้


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ในปี พ.ศ. 2534 ได้เริ่มตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่ชื่อว่า บ้านโกรกตะไก้ โดยแยกหมู่บ้านออกจากบ้านโนนวัด หมู่ที่ 6 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา เนื่องจากการปกครองไม่ทั่วถึง โดยมีนายวิเชียร ศรีสา เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260