บ้านสำพะเนียงใหม่


รายละเอียด

ประวัติ     

     เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2452 มีพระธุดง 3 องค์ เดินธุดงมา และด้วยจักษุญาณท่านได้เห็นไฟจากไหสามลูกตรงที่เดี๋ยวนี้เรียกว่า วัดสำพะเนียง ต.สำพะเนียงขึ้นอยู่กับอำเภอประทาย เป็นตำบลวังหิน และเมื่อปี พ.ศ. 2518 ได้แยกมาเป็น ต.สำพะเนียง อ.ประทาย ในปี พ.ศ. 2532 ได้จัดตั้งกิ่งอำเภอโนนแดงขึ้น ต.สำพะเนียง จึงขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของ อ.โนนแดง

ที่มาของชื่อหมู่บ้าน     

      ในอดีตห้วยพะเนียงมีน้ำแรงมาก เมื่อคนบ้านอื่นมาเห็นก็ไม่กล้าลงอาบน้ำเพราะกลัวมาก ในลำห้วยสำพะเนียงมีไห 3 ใบ จมอยู่ในลำห้วย ในไหจะมีไฟพะเนียง เมื่อถึงวันพระแรม 8 ค่ำ หรือ 15 ค่ำ ในเวลากลางคืนจะมีไฟ 3 ลูกลอยขึ้นมาจากปากไหมีสีสันสวยงามให้คนเห็น เมื่อถึงเวลากลางวันก็จมน้ำหายไป ชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่า บ้านสำพะเนียง โดยแปลคำว่า "สาม" เป็น "สำ" คำว่า ฎพะเนียง" มาจาก "ไฟพะเนียง" ซึ่งหมายถึง "ไฟสำพะเนียงสามไห" นั้นเอง ชาวบ้านจึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่า บ้านสำพะเนียง จนถึงปัจจุบัน

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ชื่อบ้านนามเมือง

คำสำคัญ

หมู่บ้าน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 30360

รายการอ้างอิง

  1. [สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอโนนแดง. (2561?)]. บ้านสำพะเนียงใหม่ ต.สำพะเนียง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา. นครราชสีมา: สำนักงาน.