งานประเพณีบุญเดือนสาม ทูนขวัญข้าว สู่ขวัญกระบือฯ


รายละเอียด

    จัดขึ้นในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบูชาข้าว หรือ พระแม่โพสพ และสู่ขวัญควาย พร้อมนำปุ๋ยคอกลงนา ก่อนเข้าสู่ฤดูกาลทำนา เพื่อความเป็นสิริมงคล รวมทั้งเป็นการแสดงความเคารพ และระลึกถึงบุญคุณของควายที่ถูกนำมาใช้เป็นแรงงานในการทำนา ถือว่าเป็นประเพณีโบราณที่สืบทอดมานานนับร้อยปี และได้รับการสนับสนุนให้จัดเป็นงานบุญประจำปี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างรายได้ให้ชุมชน และส่งต่อความรู้ สร้างความภาคภูมิใจในวิถีคนเลี้ยงควายให้กับลูกหลาน ซึ่งในปัจจุบันชาวบ้านที่นี่เลี้ยงควายเพื่อการอนุรักษ์ และเพื่อนำปุ๋ยคอกมาใช้ในการทำการเกษตร

    การแข่งวิ่งควายงานประเพณีบุญเดือนสาม ทูนขวัญข้าว สู่ขวัญกระบือฯ ได้ยึดรูปแบบการแข่งขันเช่นเดียวกันกับการจัดแข่งขันวิ่งควายที่ จ. ชลบุรี โดยเริ่มจัดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2560 และ ปี พ.ศ. 2561 เป็นครั้งที่ 2 โดยมีถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล

หัวเรื่อง

เทศกาลงานประเพณีนครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120

รายการอ้างอิง

  1. โคราชจัดแข่งวิ่งควายแห่งเดียวในอีสาน งานประเพณีบุญเดือนสาม ทูนขวัญข้าว สู่ขวัญกระบือฯ. สืบค้นเมื่อ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 จาก http://www.koratstartup.com/3456633/