วัดธรรมเมืองทอง หรือ วัดบ้านเมืองทอง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2553 สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2556

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระครูศรีภาวนาวิสุทธิ์ วิ. เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

สิ่งที่น่าสนใจ

- พระอุโบสถบรมธาตุเจดีย์แก้วสารพัดนึก

- หลวงพ่อสารพัดนึก

- โครงการวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวประชารัฐ ประจำปี 2560

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290

รายการอ้างอิง

  1. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 22 เมษายน 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560