วัดโคกแขวน


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2425 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ลักษณะวัด พัทธสีมา

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 5 ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250