วัดดอนโบสถ์


รายละเอียด

ประวัติ

    ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2553 สังกัดมหานิกาย

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระครูรัตนวีรธรรม เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 14 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220