วัดตลาดไทร


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2550 สังกัดมหานิกาย

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านตลาดไทร หมู่ที่ 1 ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270