วัดตลุกผักไร (ธ)


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2543 สังกัดธรรมยุติกนิกาย

รหัสวัด 630280301

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านตลุงผักไร หมู่ที่ 11 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220