วัดโนนเต็ง


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 สังกัดมหานิกาย

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:หมู่ที่ 6 อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220