วัดป่าด่านพัฒนา


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2553 สังกัดคณะธรรมยุต

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ และหอกลอง-ระฆัง

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด, ธรรมยุติกนิกาย

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านหัวอ่างพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410