วัดป่าโนนมัน


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2557 สังกัดคณะธรรมยุต

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านโนนมัน หมู่ที่ 8 ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230