วัดป่าประชาชุมพวง (ธ)


รายละเอียด

ประวัติ

    ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2552 สังกัดคณะธรรมยุต

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด, ธรรมยุตินิกาย

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านตาทุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270