วัดป่าวิเวกธรรม (ธ) หรือ สำนักสงฆ์บ้านหนองหัวรวก


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

     ตั้งเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 สังกัดธรรมยุติกนิกาย

รหัสวัด 630280201

ลักษณะวัด สำนักสงฆ์

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

สำนักสงฆ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านหนองหัวรวก หมู่ที่ 7 ตำบลมาบกราด อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220