วัดป่าสุกรวาส (ธ)


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 สังกัดธรรมยุต

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านคอกหมู หมู่ที่ 10 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180