วัดป่าหนองคู (ธ)


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    สังกัดธรรมยุต

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านหนองคู หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180