วัดสระมะค่า


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      ตั้งเมื่อ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 สังกัดมหานิกาย

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:วัดสระมะค่า หมู่ที่ 5 ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240