วัดหนองโสน


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556 สังกัดมหานิกาย

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านหนองโสน หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240