วัดทรัพย์อุดมธรรม


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

    ตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2541 สังกัดมหานิกาย

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ หอระฆังจตุรทิศ กุฏิสงฆ์ ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระอธิการวินัย อภิปุณโณ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

สิ่งที่น่าสนใจ

-  กิจกรรมร้อยดวงใจใส่ดวงธรรมปฎิบัติธรรม ภายในงานมีกิจกรรม การบวชชีวิถีพุทธ บวชศีลจาริณี บวชเนกขัมมบารมี นุ่งขาวห่มขาว จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2559 ในปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 2-7 เมษายน งดจัดกิจกรรม

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านซับตะคร้อ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410
แผนที่:https://goo.gl/maps/hP9QfQrwXwxxWKcX6

รายการอ้างอิง

  1. รายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา. สืบค้นเมื่อ 17 กรกฏาคม 2556, จาก http://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา
  2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ. บัญชีรายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา (ปี 2560). สืบค้นเมื่อ 20 มีนาคม 2562, จาก http://sites.google.com/a/secondary33.go.th/sanakngan-phraphuthth-sasna-canghwad-nkhrrachsima/baychi-ray-chux-wad-ni-canghwad-nkhrrachsima-pi2560