วัดห้วยปอ


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      ตั้งเมื่อ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 สังกัดมหานิกาย

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านห้วยปอ หมูที่ 9 ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240