วัดหนองยายเทียม


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา     

      สังกัดมหานิกาย ผู้บริจาคที่ดินสร้างวัดคือ นายเพชร ฐานกระโทก

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ

1. พระหล่อง พ.ศ. 2484-2512

2. พระเเวว พ.ศ. 2512-2518

3. พระตู้ พ.ศ. 2518-2526

4. พระอิ้ง พ.ศ. 2526-2534

5. พระเเบน พ.ศ. 2534-2540

6. พระพยุงศักดิ์ กิตตฺติโก พ.ศ. 2540- เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านหนองยายเทียม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงศึกษาธิการ. กรมการศาสนา. (2542). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 17. กรุงเทพฯ: กระทรวง.