วัดป่าหลุ่งประดู่สามัคคีธรรม (ป่าชุมชน)


รายละเอียด

ประวัติความเป็นมา

      สังกัดมหานิกาย

ลักษณะวัด ที่พักสงฆ์

ประเภทวัด วัดราษฎร์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอกลอง-ระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน

สิ่งที่น่าสนใจ

- พระพุทธสีหไสยาสน์ ปางปรินิพานองค์ใหญ่ สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

หัวเรื่อง

วัดในจังหวัดนครราชสีมา

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

วัด

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:บ้านหลุ่งประดู่ ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240

รายการอ้างอิง

  1. วัดหลุ่งประดู่สามัคคีธรรม (ป่าชุมชน). สืบค้นเมื่อ 19 ธันวาคม 2563, จาก http://www.facebook.com/pages/วัดหลุ่งประดู่สามัคคีธรรมป่าชุมชน/409144142433623