ที่พักข้าราชการ อำเภอกลาง


รายละเอียด

    บ้านพักข้าราชการ อำเภอกลาง ในอดีต ปัจจุบันคือ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

หัวเรื่อง

ภาพเก่าเล่าเรื่อง...นครราชสีมา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160

รายการอ้างอิง

  1. กระทรวงมหาดไทย. กรมการปกครอง. (2558). สมุดภาพปักปันเขตแดน ร.ศ. 124. กรุงเทพฯ: กรม.