ถนนประจักษ์


รายละเอียด

    ตั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ ศิลปาคม ซึ่งถือว่าเป็นสายเจ้าพระยานครราชสีมา (ทองอินทร์ ณ ราชสีมา) ชั้น 5 เป็นพระราชโอรสประสูติแต่เจ้าจอมมารดาสังวาล ท.จ. ในรัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นธิดานายศัลยวิชัย หุ้มแพร (ทองคำ ณ ราชสีมา) เมื่อครั้งไทยพิพาทกับฝรั่งเศส ทรงเป็นกำลังสำคัญในการรักษาดินแดนไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งทรงเป็นแม่ทัพใหญ่ปราบปรามกบฏจีนฮ่อที่ก่อความไม่สงบจนสงบราบคาบ ในเวลาต่อมาทรงดำรงตำแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์สำเร็จราชการมณฑลฝ่ายเหนือ พ.ศ. 2436 ทรงตั้งกองบัญชาการมณฑลลาวพวนที่บ้านหมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี

หัวเรื่อง

ชื่อบ้านนามเมือง นครราชสีมา

หมวดหมู่

ชื่อบ้านนามเมือง