พระครูสมุห์สุเนตร วรธมฺโม


รายละเอียด

พระครูสมุห์สุเนตร วรธมฺโม

วัดป่าจิตตวิเวการาม ตำบลพลับพลา

อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

การศึกษาและอุปสมบท:

- วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2533 วัดโค้งกระโดน ตำบลรุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย โดยมี พระครูวัชรชัยคุณ วัดดอนเกตุ เจ้าคณะตำบลทุ่งอรุณ เป็นพระอุปัชฌาย์

การศึกษาพระปริยัติธรรมและงานด้านการศึกษา:

- พ.ศ. 2537 ประธานที่พักสงฆ์ป่าช้าพลับพลา

- พ.ศ. 254.. เป็นพระฐานานุกรม ของ "พระราชธรรมุนี"

หัวเรื่อง

พุทธทายาท

หมวดหมู่

ศาสนสถาน

คำสำคัญ

สงฆ์

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่:ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190